Tábor - Větrovy

Příměstská část

 

Cyklistická trasa

Na Borkovická blata za lidovou architekturou

Délka trasy : 69 km (alternativní trasa 59 km)
Obtížnost trasy : Z Tábora do Želče středně obtížná, jinak lehká.
Povrch trasy : Málo frekventované asfaltové silnice.
Profil trasy :
Vedení trasy :
Tábor – Větrovy – Lom – Želeč – Hlavatce – Svinky – Komárov – Klečaty – Zálší – Mažice – Vesce – Soběslav – Sedlečko – Myslkovice – Košice – Planá nad Lužnicí – Zhoř – Lom – Větrovy – Tábor

Popis trasy:
Výchozí místo této trasy se nachází před vlakovým nádražím v Táboře. Vyjedeme po trase č. 11 (Greenways Praha – Vídeň) směrem na Lom. Z kopce sjedeme k řece Lužnici a po proudu pokračujeme k mostu v části Čelkovice. Cestou podle Lužnice je vpravo nahoře vidět hrad Kotnov. Přejedeme most a pokračujeme vpravo. Cesta začíná nepříjemně stoupat a do kopce pokračujeme až do obce Větrovy. Ve Větrovech si můžeme udělat krátkou odbočku na rozhlednu Hýlačka. Mírně zvlněnou krajinou pokračujeme do obce Lom. Zde odbočíme na cyklotrasu č. 12. Přes vesnice Maršov a Obora přijedeme do obce Želeč. Na konci obce nás čeká poslední větší stoupání, na jehož vrcholu je hezký rozhled severovýchodním směrem na Chotoviny a Chýnov. Nyní mírně z kopce pokračujeme přes Hlavatce až na hráz mezi rybníky Nový a Rytíř. U rybníku Rytíř je tábořiště s občerstvením a možností koupání (po dohodě se správcem kempu). Po trase č. 12 pokračujeme do obce Svinky. Náves je zastavěna zděnými statky blatského typu. Nachází se zde též barokní zvonice, bývalá kovárna a hasičská zbrojnice. Dále budeme již projíždět vesnicemi na Soběslavsko-veselských blatech. Všechny patří mezi vesnické památkové rezervace. Po trase č.12 přijedeme do obce Komárov, což je snad nejkrásnější ves těchto blat. Kolem návsi s rybníkem a kaplí se rozkládá řada honosných selských statků s bohatě zdobenými štíty, vesměs dílo Martina Patáka. Pokračujeme do vesnice Klečaty. Náves obklopuje soubor blatských statků ve stylu selského baroka, z části dílo Františka Šocha. Naše trasa pokračuje dále po blatech do obce Zálší, opět jedné z krásných blatských vsí. Desítky statků ve stylu selského baroka, dílo zdejších rodáků Jana Šocha a jeho syna Františka Šocha, doplňuje též barokní zámeček a kostel. V Zálší opustíme trasu č. 12 a pokračujeme po trase č. 1133 do dalšího skvostu - obce Mažice. Zde opět leží velké statky, jejichž bohatě zdobené štíty, z části práce otce a syna Šochů, vytvářejí rytmické řady. Na hrázi návesního rybníka si můžeme prohlédnout most a kapličku z poloviny 19. století. Po trase č. 1133 se přes výchozí místo na naučnou stezku Borkovická blata dostaneme do Vesců. Před tím můžeme odbočit do Záluží, kde je muzeum vesnické kovárny. Z Vesců po trase č. 1136 dojedeme do Soběslavi na náměstí. Historické jádro města je památkovou rezervací. Za zmínku stojí kostely sv. Petra a Pavla, sv. Víta a barokní mariánský sloup. K návštěvě vybízí též Blatské muzeum. Alternativní trasa, při které se však ošidíme o krásné vesnice na Soběslavsko-veselských blatech, začíná u rybníku Rytíř. Zde odbočíme vlevo a budeme sledovat cyklotrasu č. 1136 přes Debrník, Nedvědice a Vesce do Soběslavi. Tato trasa nabízí za hezkého počasí výhledy do širokého okolí.
Z náměstí v Soběslavi pokračujeme po trase č. 1180 přes Sedlečko, Myslkovice do Košic. V Myslkovicích je raně barokní zámek. Za fotbalovým hřištěm leží u lesa zachovaný židovský hřbitov z 18. stol. V Košicích se napojíme na trasu č. 32 (Greenways Vídeň – Praha) a po této trase přijedeme do Plané nad Lužnicí. V části Strkov najdeme letní sídlo Harrachů v podobě malého zámku. Pozor - za železničním přejezdem se dostaneme na mezinárodní silnici E55 s velmi silným provozem zvláště kamionů. Po této silnici jedeme asi 1 km. Poté naše trasa odbočuje vlevo na most a dále pokračujeme přes Zhoř do Lomu. Do Tábora se vrátíme po mám již známé trase č. 11 přes Větrovy , Horky a Čelkovice.

Text: Stanislav Mareš, Ing. Karel Nebes, Infocentrum Město Tábor