Tábor - Větrovy

Příměstská část

 

Historie

Stručná historie Větrov

Větrovy jsou příměstská část Tábora (dříve se nazývaly Větrov) nacházející se v krajině, která byla osídlena již v roce 1280 v souvislosti s dobýváním stříbra. Důlní dobývací horizont dosáhl úrovně tam, kde se dnes nachází čp.24 a čp. 25. Těžba měla vliv na celý reliéf krajiny a obce. Důlní měřické body a jejich poloha je známá i dnes.  K osadě patřily samoty KoldovkaDoubrava, která je spojena s obcí.

V r. 1888 byla přes osadu vybudována okresní silnice, kterou vzniklo výhodné spojení s městem Táborem.

V r. 1892 byla postavena kaplička, zasvěcená Sv. Trojici. Spisy o založení kapličky se nacházely v plechové báni umístěné na věži kapličky. Název kaple je stejný, jako bylo pojmenování cechu pro dobývaní stříbra v Táboře.

V r. 1903 byla přes katastr osady stavěna firmou Dr.Fr. Křižíka z Prahy elektrická dráha s normálním rozchodem kolejnic jako vhodný spojovací prostředek Tábora s Bechyní. Rekonstrukce této dráhy se uskutečnila v r. 1937-1938, bylo obnoveno zavěšení troleje. A navíc byly postaveny železné stožáry. Opravu provedla firma Škoda, akc.spol. v Plzni a firma Křižík a Chaudoir, akc.spol v Praze.

V r. 1913 se v okolí osady Větrovy odbývaly c.k. manévry.

V r. 1920 byla postavena na katastru osady Větrovy péčí Klubu československých turistů odbočkou v Táboře “Rozhledna Svobody“, která zůstává v majetku turistů. Tato rozhledna vysoká 18m  je zároveň určena jako trigonometrický bod, označující nadmořskou výšku vrchu Hýlačka 525 m.n.m. Za dobrého počasí je z rozhledny výhled po jihočeském kraji až k Novohradským horám.

V r. 1921 byl společně s obcí Horky postaven společný hřbitov na území obce Horky, na které si každé popisné číslo z obou obcí odpracovalo určitý počet hodin jako vykoupení místa pro hroby.

V r. 1928-1929 byla provedena elektrifikace osady Větrov, která si vyžádala nákladu 120.000 kč.

V r. 1941 byl dle nařízení o odvodu zvonů, sejmut též zvon umístěný v kapli v osadě Větrov a odevzdán v měsíci červenci sběrně starých kovů v Táboře. Tamtéž byl však ukryt a v r. 1945 vrácen.

Dne 18-26. 9. 1944 byl zřízen na Větrovech telefon pro pozorovací službu německé armády a byl umístěn v Rozhledně Svobody.

Dne 10. 1. 1945 bylo započato s přestavbou rozhledny pro vojenské účely abyl zde umístěn protiletecký kulomet.

Po osvobození byla kaple Sv. Trojice znovu vysvěcena a dále se připomíná, že 10 občanů Větrov bylo za okupace zavlečeno na práci do Říše.

Na Větrovech působí sportovní klub (fotbal, tenis). Klub obhospodařuje pět hřišť. V osmdesátých letech byla na Větrovech vybudována kanalizace a vodovod s velkým podílem práce místních občanů. Až do devadesátých let působil v obci hasičský sbor. Hasičská zbrojnice byla však Městem Tábor odprodána novému majiteli, který ji zboural a na jejím pozemku postavil komerční stavbu. V současné době mají Větrovy cca 360 obyvatel a cca 112 domů.